Frog

 

 من از خار سر ديوار دانستم  

               که ناکس٬ کس نمی گردد

                                    از اين بالا نشينی ها


نوشته ی هانیه علی بخشیان در ساعت ۱:۱٤ ‎ق.ظ در شنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٥