Frog

یک سال گذشت


بی تو گیاه تلخ صبر را چشیدیم و چنان که خواسته بودی چون کوه استوار ماندیم .

سالی بدون رویت گذراندیم، که بس برما گران آمد ولی مسلم بدان که خم به ابرو نیاوردیم .

از حسرت دل خواستیم با ما مدارا کند، با وعده به روزی که دوباره آغوش گرمت را به روی خود گشاده ببینیم .

صمیمانه تورا سپاس می گوییم که صبر را از تو آموختییم .

 

ولی پدر این تنها غمی بود که در آن ما از تو صبورتر بودیم.


نوشته ی هانیه علی بخشیان در ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ در شنبه ٥ آبان ،۱۳۸٦