Frog

 

آدمهايی  هستند که هميشه می سازند

آدم هايی هستند که هميشه خراب می کنند

و آدمهايی هم هستند که  آدمهايی را که می سازند خراب می کنند. 


نوشته ی هانیه علی بخشیان در ساعت ۸:٠٠ ‎ب.ظ در شنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٥