آنکه مي‌خواهد روزي پريدن آموزد، نخست مي‌بايد ايستادن، راه رفتن، دويدن و بالارفتن آموزد.      پرواز را با پرواز آغاز نمي‌کنند  .

/ 0 نظر / 8 بازدید