قورباغه دلش چی ميخواد؟

/ 8 نظر / 9 بازدید
مهدی

مثل بقيه ... زندگی ... شاد باشيد.

حميد

يه خرمگس چاق و چله ميخواد

سالار

قورباغه عاشق شده تا حالا ؟

مريم

سلام..هرچی بيشتر به اين قورباغهه نگاه می کنم ياد يه گرافيست می افتم...خيلی قيافه اش آشناست! اول اسمشو نميگم چون اونوقت همه از شباهت می فهمن قرباغه دلش می خواد زنده بمونه نه اينکه تو آزمايشگاه های تشريح رشته ميکروبيولوژی تيکه تيکه بشه

مريم خانوم اگرم نگی همه ميفهمن ياد کی می افتی

ستاره

يه جای گرم و راحت واسه لالا

پگاه گلی

اون بيچاره می خواد تو دست از سرش برداری!!