افسوس که بجای افکارش، تنها زخمهای طنش را نشانمان دادند 

                                            و بزرگترین غمش را بی آبی نامیدند ...

                                                                           

/ 4 نظر / 17 بازدید

از علی شريعتی

wc

سلام تو هم قورباغه ای ما قورباغه ها خيلی زياديم من قورماغه ای روی تيفال هستم

زکيه

افسوس... ای کاش روزی برسد که عاشورا را با تمام عظمتش درک کنيم