يادمان باشد از امروز جفايي نكنيم

 گر كه در خويش شكستيم صدايي نكنيم

 پر پروانه شكستن هنر انسان نيست

 گر شكستيم زغفلت من و مايي نكنيم

يادمان باشد اگر شاخه گلي را چيديم

 وقت پرپر شدنش ساز و نوايي نكنيم

 يادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند

طلب عشق زهر بي سرو پايي نكنيم ...

/ 3 نظر / 8 بازدید
نوشين

عزيزم شعرت خيلي زيبا بود